O NÁS

Společnost CLEAR SERVIS, o.p.s. je nově založeným sociálním podnikem, který realizuje svou činnost v oblasti prádelenských a šicích služeb v Českém Těšíně, na ulici Lipová 1128 v prostorách firmy VOP Group.

Proč jsme se rozhodli poskytovat služby zrovna v oblasti praní, žehlení a oprav prádla?
Na základě získaných zkušeností vnímáme prádelenské služby jako ideální sociálně podnikatelský záměr, kde mohou lidé se zdravotním znevýhodněním získat dovednosti pro další uplatnění na trhu práce nebo kde se mohou uplatnit v rámci klasického pracovního poměru. Prádelna nabízí lidem se zdravotním znevýhodněním vhodné pracovní podmínky jako je např. možnost zkrácené pracovní doby, úprava pracovního prostředí, přizpůsobení pracovní činnosti typu zdravotního znevýhodnění apod.Projekt CLEAR SERVIS – vznik a rozvoj služby praní, žehlení a oprav prádla

Prádelna by nemohla být zprovozněna bez finanční podpory, kterou jsme získali ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Naše společnost předložila v rámci výzvy Sociální ekonomika projekt s názvem CLEAR SERVIS – vznik a rozvoj služby praní, žehlení a oprav prádla, který byl schválen a bude realizován v následujících dvou letech. Tento projekt je rozdělen na dvě vzájemně na sebe navazující části, které byly spojeny do komplexního podnikatelského záměru.

Část investiční je financována ze zdrojů Integrovaného operačního programu a Státního rozpočtu ČR a v rámci tohoto projektu byla pořízena veškerá technologie pro praní a žehlení prádla.

Část neinvestiční je financována ze zdrojů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR a projekt obsahuje několik aktivit:

V rámci činnosti prádelny již byla vytvořena dvě pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením. Celkově bude v prádelně vytvořeno 5 pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.

Nabízíme firmám v regionu možnost realizace prádelenských služeb a vyšívání reklamních či firemních log.

Chcete-li získat kvalitního dodavatele prádelenských služeb, který je zaměřen na individualitu v přístupu k zákazníkovi, kontaktujte nás na:
E-mailu: clear.servis@seznam.cz
Telefonicky: 737 760 712
Osobně na adrese: Lipová 1128, 737 01 Český Těšín
Kontaktní osoba: Ladislav Dobša